Профспілка наполягає на подальшому фінансуванні «червоного списку» для закладів первинної медичної допомоги!

Профспілка наполягає на подальшому фінансуванні «червоного списку» для закладів первинної медичної допомоги!

Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я (далі – Профспілка) розглянула оприлюднений на офіційному сайті МОЗ України проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Проектом передбачено внесення змін у Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги (далі – ПМД) на 2019 рік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1117.

19 березня 2019 року на Президії Ради Профспілки відбулося обговорення профспілкової позиції та механізмів захисту соціально-економічних інтересів медичних працівників у разі прийняття пропонованого проекту постанови.

Найбільше занепокоєння у Профспілки викликає те, що проектом (нібито з метою раціонального використання бюджетних коштів) запропоновано припинити для закладів охорони здоров’я, що надають ПМД, дію «червоного списку» вже з 1 квітня 2019 р., а не з 1 липня 2019 року, як це є наразі.

Така позиція розробників проекту постанови категорично не сприймається медичною спільнотою та членами профспілки, оскільки введення пропонованих змін зменшить більш ніж на 360 млн. грн. фінансування комунальних закладів охорони здоров’я, що прямо позначиться на якості надання первинної медичної допомоги населенню та погіршить соціально-економічне становище працівників.

Проект постанови не врегульовує питання надання ПМД наявному населенню, яке проживає на території обслуговування відповідного закладу охорони здоров’я (пацієнти, які включені до «червоного списку») і офіційно не задекларували вибір свого лікаря. В цьому випадку залишається невирішеним питання щодо виконання обов’язку працівників комунальних закладів охорони здоров'я з безоплатного надання медичної допомоги громадянам України, які звернулися за ПМД, але не мають декларацій. Адже такий обов’язок прямо встановлюється за нормою, що передбачена статтею 49 Конституції України.

Отже, зміни запропоновані проектом постанови поставлять в нерівні умови працівників приватних закладів, які отримують фінансування за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення та працівників комунальних закладів, які і надалі повинні надавати медичну допомогу пацієнтам, що не заключили декларацію з лікарем, і не можуть відмовити в наданні ПМД, згідно норм чинного законодавства.

Зважаючи на вищевикладене, Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я, інформує, що прийняття та реалізація пропонованого проекту постанови не призведе до більш ефективного та справедливого розподілу публічних фінансів у системі охорони здоров’я, а, навпаки, прямо позначиться на соціально-економічному становищі медичних працівників, призведе до зменшення заробітних плат, зниження зацікавленості в роботі та скорочення чисельності штату працівників в комунальних закладах охорони здоров’я, і категорично не підтримує прийняття цього проекту.

Про прийняте рішення Профспілки повідомлені всі сторони соціального діалогу, та, в першу чергу, розробники проекту.