Членам профспілки доступно та вчасно про зміни в пенсійному забезпеченні

Для забезпечення соціальних прав та інтересів членів профспілки 26 березня проведено навчальний семінар з питань пенсійного забезпечення.

Основними темами якого стали питання про перерахунок пенсій з 01.03.2019 року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 №124, порядок призначення пенсій за вислугою років та призначення пенсії на пільгових умовах за Списками 1, 2.

Усі присутні отримали відповіді на свої питання щодо виплат пенсій, їх перерахунку та доплат, зарахування пенсійного та трудового стажу, визначення вікової складової та розрахунку коефіцієнтів стажу тощо, а також отримали інформаційні матеріали щодо можливості користування електронними послугами Фонду: Веб-порталом Пенсійного фонду України, послугами СМС-інформування та можливістю отримувати електронні документи.

Перерахунок пенсій з 01.03.2019. Частиною 2 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124 «Питання проведення індексації пенсій у 2019 році» визначено порядок проведення перерахунку раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Так, перерахунку підлягають пенсії, обчислені:

- відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

- відповідно до статті 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в розмірі відшкодування фактичних збитків;

- з урахуванням заробітку (грошового забезпечення), який визначено відповідно до частини першої статті 43 Закону України
“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Розмір коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії (далі - коефіцієнт), та дата перерахунку пенсій визначаються щороку Кабінетом Міністрів України у межах бюджету Пенсійного фонду України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019
№ 124 у 2019 році перерахунок пенсій згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,17.

При цьому у 2019 році показник середньої заробітної плати (доходу) збільшується шляхом множення показника, який враховувався для обчислення пенсії станом на 1 жовтня 2017 року (3764,40 грн, а для пенсій обчислених відповідно до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” - 928,81 грн.), на коефіцієнт, визначений згідно з пунктом 4 цього Порядку. І таким чином після перерахунку показник складе 4404,35 грн. та 1086,71 грн. відповідно

У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії після 01.03.2019 не досягає 100 гривень, встановлюється доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії.

Тобто, якщо загальний розмір пенсії у особи після перерахунку з 01.03.2019 збільшився від 0,01 до 100,00 грн. встановлюється доплата таким чином, щоб загальна сума підвищення не була меншою за 100 грн. 

Особам, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” мають страховий стаж, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону (35 для чоловіків, 30 для жінок, якщо пенсія призначена після 01.10.2011), а також для осіб, зазначених в абзаці другому пункту 41 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону (25 для чоловіків, 20 для жінок, якщо пенсія призначена до 01.10.2011),, розмір пенсій яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та доплати до 100 грн.) станом на 1 березня 2019 р. не перевищує мінімального розміру пенсії за віком, встановленого частиною другою статті 28 Закону
(1669,20 грн). встановлюється одноразова доплата в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня 2019 р. та збільшеного на коефіцієнт 1,61.

Таким чином розмір доплати складає 1497,00*1,61 = 2410,17 грн.

Виплата одноразової доплати до пенсії проводиться рівними частинами у березні та квітні 2019 року (в березні 2019 - 1205,09 грн та в квітні 2019 - 1205,08 грн.)

Виплата одноразової доплати до пенсії здійснюється одночасно з виплатою пенсії за березень та квітень 2019 року.

Сума одноразової  доплати до пенсії не включається до середньомісячного сукупного доходу сім’ї під час розрахунку розміру житлової субсидії та під час визначення права на надання пільг окремим категоріям громадян згідно з Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389

При цьому розмір пенсії кожної особи є індивідуальним та залежить від її страхового стажу та заробітної плати. Наводимо приклад перерахунку пенсії з 01.03.2019:

Складові

на квітень 2018

на березень 2019

різниця

Основний розмір пенсії

1729,43 грн.

2023,43 грн.

(1729,43 х 17%)

294,00 грн.

Доплата за понаднормовий стаж 20 років

299,40 грн.

(1497 грн х 20%)

299,40 грн.

(1497 грн х 20%)

0,00 грн.

Загальний розмір  пенсії

2028,83 грн.

2322,83 грн.

294,00 грн.

Таким чином розмір пенсії після перерахунку з 01.03.2019 склав 2322,83 грн, а пенсія підвищилась на 294,00 грн.