ПРОЕКТИ ВИМОГ ДО МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

У 2020 році відповідно до Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” Програма медичних гарантій запрацює в повному обсязі. НСЗУ закуповуватиме медичні послуги у закладах усіх рівнів надання медичної допомоги за умови дотримання ними вимог до конкретних послуг. На сайті НСЗУ для ознайомлення та консультацій були опубліковані перші проекти вимог до медичних послуг. Наразі розроблені нові ПРОЕКТИ ВИМОГ

Вимоги формувалися на основі галузевих стандартів, уніфікованих протоколів надання медичної допомоги, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, інших чинних нормативно-правових актів та міжнародних рекомендацій у сфері надання медичних послуг. Важливо пам'ятати: вимоги лише специфікують окремі важливі умови роботи надавачів за договором з НСЗУ і не замінюють собою галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я. Діяльність закладів охорони здоров’я і надалі регламентуватиметься чинним законодавством.

НСЗУ сформував вимоги таким чином, що будь-який заклад, незалежно від його назви, рівня надання медичної допомоги та спеціалізації, який відповідає вимогам до надання послуг в межах Програми медичних гарантій, може укласти договір на надання відповідної послуги/групи послуг.

Тарифи на медичні послуги, які надаватимуться за Програмою медичних гарантій, будуть затверджені законом України про Державний бюджет на 2020 рік. Коригувальні коефіцієнти будуть затверджені МОЗ після прийняття закону України про державний бюджет на 2020 рік.