Створення державної системи оцінки технологій охорони здоров’я

24 жовтня 2018 року за сприянням Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, пройшло засідання «круглого столу» на тему: "Створення державної системи оцінки технологій охорони здоров’я (Health Technology Assessment – HTA) як необхідного інструменту реформування медичної галузі". У заході, модератором якого була заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народний депутат України Сисоєнко І.В., прийняли участь представники Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства фінансів України, широке коло фахівців, представники органів виконавчої влади, профільних асоціацій, обласних державних адміністрацій, громадськості, ЗМІ та інші зацікавлені особи.

На засіданні «круглого столу» були обговорені питання розробки вітчизняних та можливу імплементацію Україною іноземних актів у сфері запровадження системи медичних технологій (Health Technology Assessment). Були представлені доповіді вітчизняних експертів стосовно основних аспектів використання НТА в охороні здоров’я в цілому, стандартизації медичної галузі, забезпечення лікарськими засобами, тощо.

ЄЄвропейський та світовий досвід, який переймає та впроваджує Україна, вказує, що для раціонального та ефективного використання ресурсів охорони здоров’я необхідно використовувати оцінку медичних технологій.  Головною метою такої оцінки є надання необхідних даних представникам охорони здоров'я, що приймають рішення на національному, регіональному та локальному рівнях для формування об'єктивної оцінки щодо впровадження показників «витрати-ефективність» для нових та існуючих технологій охорони здоров’я. Це дасть змогу надати повну, достовірну та об’єктивну інформацію стосовно клінічної ефективності та економічної доцільності застосування досліджуваної технології (лікарського засобу, медичного обладнання, управлінського рішення) особам, які приймають рішення в сфері охорони здоров’я. Крім того, НТА - повноцінний та самодостатній інструмент для боротьби та подолання корупції в галузі охорони здоров’я.

 

Під час засідання «круглого столу» його учасниками було зазначено, що Верховною Радою України прийнято Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», який введений в дію з 01 січня 2018 року. Ним внесено зміни до Основ законодавства про охорону здоров’я та затверджено нову дефініцію: «оцінка медичних технологій - експертиза медичних технологій щодо клінічної ефективності, економічної доцільності, організаційних проблем та проблем безпеки для громадян у зв’язку з їх застосуванням». Таким чином, в Україні відкритий шлях для реалізації на рівні підзаконних актів запровадження цього прозорого та цивілізованого інструменту.

Разом з тим, станом на 24 жовтня 2018 року в Україні не затверджено Кабінетом Міністрів України жодних підзаконних актів, що дозволяють системно застосовувати НТА. Не створено дієвих експертних структур, не сформовано експертне середовище та не ведеться інформаційна кампанія. Необхідно зауважити, що громадськими професійними об’єднаннями проведена певна робота з просування та впровадження НТА у систему охорони здоров’я, проте, їх зусиль недостатньо. Адже застосування НТА потребує встановлення державою необхідних правил, вибору моделі, затвердження нормативно - правовими актами уніфікованих керівництв, з метою запобігання розбіжності трактування понятійних норм та інструментів, що застосовуються під час проведення експертиз технологій охорони здоров’я.

За результатами обговорення винесеного на розгляд питання, учасники «круглого столу»  погодилися, що для забезпечення впровадження в Україні НТА – прозорого інструменту, що сприятиме підвищенню якості надання медичної допомоги шляхом прийняття виважених рішень щодо раціонального використання ресурсів і впровадження інноваційних медичних технологій, необхідно активізувати роботу в цьому напряму, розробити чіткий план запровадження НТА та неухильно його дотримуватись.