Профспілка надала свої пропозиції до проєкту наказу МОЗ України щодо встановлення доплат з 1 вересня 2020 року

Київською міською профспілкою працівників охорони здоров'я спілно з Профспілкою працівників охорони здоров'я України було розглянуто лист заступника Міністра охорони здоров'я України № 10-13/23885/2-20 від 13.08.2020 року (з додатками) про погодження проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження переліку типів закладів охорони здоров'я та переліку посад медичних та інших працівнкиів, для яких встановлюються доплати до заробіної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARC-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати з 1 вересня 2020 року до 31 грудня 2020 року" (далі - Проєкт), і надані наступні пропозиції:

1. З метою приведення тексту Проєкту у відповідність до положень абзацу 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я» від 19 червня 2020 р. № 610 (далі – постанова №610) пропонуємо підпункт 1 пункту 1 Проєкту та назву Переліку посад медичних та інших працівників, затверджуваного Проєктом (далі – Перелік) викласти у такій редакції:

«Перелік посад медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги) та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати з 1 вересня 2020 року до 31 грудня 2020 року».

2. Пункт 4 «Робітники» Переліку доповнити посадою «Оператор оперативно-диспетчерської служби (медицина)».

3. Відповідно до положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.03.2002 р. № 117 доповнити Перелік новим пунктом «Технічні службовці» до якого включити посади: «Реєстратор медичний» та «Сестра-господиня», які підпадають під визначення «інші працівники».

4. Згідно з пунктом 2.2.6. Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 та Переліком вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю, затвердженим наказом МОЗ України від 25 грудня 1992 р. № 195 пропонуємо доповнити Перелік новими пунктами:

  • «Професіонали з повною вищою немедичною освітою»;
  • «Фахівці з базовою і неповною вищою медичною освітою, які закінчили вищі заклади медичної й фармацевтичної освіти»;
  • «Особи з повною вищою та неповною вищою (немедичною) освітою», а саме:

 - професіонали за спеціальностями «біологія», «фармація», «хімія», «хімія-фармація», «біохімія», які пройшли спеціальну підготовку й отримали звання лікаря-спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності або мають сертифікат, що дає право обіймати посаду лікаря-спеціаліста, та можуть працювати на посадах лікарів-лаборантів, у тому числі на посаді завідувача лабораторії (п.8 розділу II наказу № 195 та примітка до нього);

 - фахівці, які закінчили вищий або середній спеціальний навчальні-заклади та набули фізкультурної освіти, можуть працювати на посадах інструкторів з лікувальної фізкультури та сестер медичних з масажу (п. 11 розділу III наказу № 195);

 - фахівці, які закінчили середній спеціальний навчальний заклад за спеціальністю «лаборантська справа» (техніки-хіміки) та можуть працювати на посадах лаборантів санітарно-профілактичних закладів (п.8 розділу III наказу № 195);

 - фахівці, які закінчили рентгенівський або медичний електротехнічний технікум за спеціальністю «рентгенотехнік», можуть працювати на посадах рентгенолаборантів (п.9 розділу III наказу № 195);

 - фахівці, які закінчили медико-біологічний факультет вищих навчальних закладів, набули вищої освіти за спеціальностями «біофізика», «кібернетика» і «біохімія», були зараховані на лікарські посади в заклади охорони здоров'я до 1 квітня 1995 р. згідно з вимогами наказу № 195 та зберігають право на подальшу роботу на лікарських посадах тих самих найменувань, включивши до них відповідні посади.