Профспілка - за рівні умови в питаннях оплати праці для всіх працівників сфери охорони здоров’я

Відповідно до наказу МОЗ України від 03.09.2020 №2021 «Про затвердження переліку типів закладів охорони здоров’я та переліку посад медичних та інших працівників, для яких встановлюються доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати з 01 вересня 2020 року до 31 грудня 2020 року», доплатами до заробітної плати в закладах охорони здоров’я залишились неохоплені наступні категорії працівників:

- працівники закладів охорони здоров’я, з числа осіб з вищою немедичною освітою, допущених в установленому порядку до медичної діяльності за спеціальностями «біологія», «фармація», «хімія», «хімія-фармація», «біохімія», «генетика» тощо;

- робітники та технічні службовці, посади яких вміщено у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я», зокрема, сестри-господині, реєстратори медичні, екстерні медичні техніки, статистики медичні, дезінфектори, оператори оперативно-диспечерських служб та інші;

- професіонали з вищою немедичною освітою, які є працівниками бюро судово-медичної експертизи допущених в установленому порядку до медичної діяльності за посадами експерта-токсиколога судового, експерта-імунолога судового, експерта-цитолога судового.

Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я звернулась до Міністерства охорони здоров’я України з питання щодо ліквідації дискримінаційних умов в питаннях оплати працівників сфери охорони здоров’я та встановлення для всіх категорій медичних працівників, чи осіб прирівняних до них за умовами оплати праці, доплати до заробітної плати з 01 вересня 2020 року до 31 грудня 2020 року, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19.