Капітаційну ставку для працівників "первинки" збільшено!

Кабінет Міністрів України частково врахував вимогу Профспілки щодо підвищення капітаційної ставки лікарям первинної медичної допомоги.

З моменту впровадження реформи на первинній ланці, фактичний розмір тарифу у грошовому виразі (капітаційна ставка помножена на коригувальний віковий коефіцієнт) на медичне обслуговування одного пацієнта з 1 липня 2018 і до 1 листопада 2020 року залишались незмінними. Таким чином, працівники «первинки» були позбавлені будь-якої можливості для збільшення фонду оплати праці закладу та, як наслідок, для збільшення заробітної плати і забезпечення її диференціації та індексації.

Профспілка систематично і наполегливо вимагала врегулювання питання щодо збільшення капітаційної ставки за надання медичної допомоги на первинній ланці на рівні профільного міністерства та Уряду. І, нарешті, Профспілку та медичну спільноту було почуто: з 1 листопада 2020 року капітаційна ставка на «первинці» за укладену декларацію з пацієнтом підвищена з нинішніх 600,48 грн на рік до 651,60 грн на рік.

Профспілка вважає таку ініціативу МОЗ У країни та прийняте рішення Урядом важливим кроком для підтримки лікарів первинної медичної допомоги в цей нелегкий час для всієї сфери охорони здоров’я. В той же час, за розрахунками Профспілки, справедливий розмір капітаційної ставки зарахуванням інфляції та підвищення соціальних державних стандартів за два останніх роки повинен складати не менше 900 гривень.

Профспілка продовжить соціальний діалог з МОЗ України та Урядом з питань щодо відновлення справедливої оплати праці для медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, забезпечуючи рівні права та можливості між всіма працівниками сфери охорони здоров’я.

Також Профспілка звернулась до Прем’єр-міністра України з питання щодо ліквідації дискримінаційних умов в питаннях оплати працівників сфери охорони здоров’я та встановлення для всіх категорій медичних працівників, в т.ч. і працівникам первинної ланки надання медичної допомоги, чи осіб прирівняних до них за умовами оплати праці, доплати до заробітної плати з 01 вересня 2020 року до 31 грудня 2020 року, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19.