Пам’ятка про безпечну експлуатацію кисневих балонів і систем трубопроводів з киснем

Пам’ятка про безпечну експлуатацію кисневих балонів і систем трубопроводів з киснем

Всі заклади охорони здоров’я, де лікують хворих на коронавірус забезпечені киснем. В більшості ЗОЗ кисень використовувався раніше, але зараз доводиться збільшувати потужності кисневих станцій та кількості балонів з медичним киснем для задоволення потреб в лікуванні хворих.

Для безпечної експлуатації кисневих балонів, установок, кисневих трубопроводів у закладах охорони здоров’я  необхідно керуватися  вимогами  безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 28.12.2017 р. № 2072 та Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 р. № 333, інших нормативно-правових актів з охорони праці.

1. Кожен заклад охорони здоров’я, що експлуатує, зберігає, транспортує тощо) кисневі балони (блоки балонів) чи кисневі трубопроводи, повинно розробити відповідні інструкції з охорони праці з урахуванням конкретних умов безпеки їх експлуатації, що діють у межах ЗОЗ.

2. Керівник ЗОЗ зобов’язаний забезпечити умови їх зберігання, експлуатації, утримання у справному стані з додержанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці, експлуатаційно-технічної документації заводів-виробників та актів підприємства з охорони праці.

3. Перевезення кисневих балонів здійснюється відповідно до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2018 р. № 656.

4. Керівник підприємства наказом призначає відповідальних працівників:

 • за справний стан і безпечну експлуатацію кисневих трубопроводів, посудин, що працюють під тиском та балонів;
 • за транспортування, здачу під наповнення і отримання наповнених кисневих балонів (експедитор), якщо балони перевозяться закладом охорони здоров’я.

5. До обслуговування кисневих балонів допускаються працівники не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, про що мають відповідне посвідчення. Періодична перевірка теоретичних знань і практичних навичок обслуговуючого персоналу повинна проводитися не рідше одного разу на 12 місяців. Працівники, які не пройшли перевірку знань з охорони праці та не мають посвідчення, не можуть бути допущені до самостійної роботи та експлуатації обладнання. Навчання, інструктажі та перевірка знань з питань охорони праці персоналу проводиться у відповідності до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15.

6. Вимоги до кисневих балонів

Балони з киснем можуть зберігатись як у спеціальних приміщеннях, так і на відкритому повітрі. В останньому випадку вони повинні бути захищені від атмосферних опадів і прямих сонячних променів.

Складське зберігання в одному приміщенні балонів з киснем і горючими газами забороняється.

Отримувати кисень в балонах на підприємстві-наповнювачі мають право тільки особи, які пройшли спеціальне навчання та мають відповідне посвідчення.

Забороняється:

 • використовувати кисневі балони під інші гази і не за призначенням, а також наповнення киснем балонів з під інших газів;
 • направляти для наповнення киснем балони, укомплектовані вентилями, не дозволеними до застосування;
 • отримувати і наповнювати балони без помітного спеціального блакитного забарвлення і напису чорною фарбою «КИСЕНЬ» або «КИСЕНЬ МЕДИЧНИЙ», а також експлуатувати трубопроводи кисню без блакитного забарвлення по всій його довжині;
 • визначати місця витоків за допомогою вогню або тліючих предметів;
 • наповнювати киснем балони із залишковим тиском нижче 0,05 МПа (0,5 кг/см2);
 • проводити будь-які роботи у приміщенні з підвищеним у повітрі складової частки кисню більше 23%.

7. Вимоги до трубопроводів з киснем

Оперативний контроль стану трубопроводів кисню проводиться не рідше одного разу на місяць. Виявлені під час проведення оперативного контролю несправності і дефекти, а також терміни і методи їх усунення, повинні заноситись до журналу експлуатації трубопроводів кисню за підписом працівників, які виявили і усунули їх, та відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію цього трубопроводу.

Під час експлуатації систем подачі кисню не допускається:

 • проведення ремонтних робіт, зокрема зварювальних робіт, підтягування елементів ущільнень, заміни арматури тощо у разі знаходженні системи під тиском і наявності в системі кисню;
 • використання забрудненого (замасленого) ганчір’я та застосування інструменту, що викликає іскріння під час удару;
 • появи слідів масла в радіусі 25 метрів від кисневих балонів чи кисневої установки (у випадку появ маслянистих плям необхідно негайно їх засипати піском).

Під час експлуатації систем подачі кисню необхідно:

 • постійно стежити за тим, щоб не було витоків кисню в процесі експлуатації систем, особливо в місцях з’єднань, установки арматури;
 • контроль витоків проводити тільки методом намащування мильним розчином.
 • перед початком роботи переконатися в достатній кількості кисню на проведення запланованих заходів;
 • кисень подавити в систему тільки після включення відповідного устатковання, вентиляції і освітлення;
 • підтримувати тиск у системі не вище визначеної норми;
 • припинити подачу кисню після закінчення роботи системи.

Забороняється:

 • здійснювати подачу кисню за допомогою гумових трубок та по трубопроводах, що мають нещільні з’єднання;
 • прокладка трубопроводів кисню у тунелях і підвальних приміщеннях, всередині несучих конструкцій і перегородок приміщень і будівель, через вентиляційні канали, технічні, побутові і господарські приміщення; розміщувати балони у місцях зберігання паливно-мастильних або матеріалів на основі жирів будь-якого іншого походження, у місцях, освітлених прямими сонячними променями;
 • паління і використання відкритого вогню в приміщеннях для зберігання і експлуатації балонів.

8. Подача кисню повинна проводитися після перевірки на знежирення деталей і вузлів, а також випробування систем подачі кисню із складанням відповідних актів. Знежирення трубопроводів проводиться у випадках забруднення їх внутрішньої поверхні, але не рідше одного разу на рік, періодичність проведення аналізів — не рідше 1 разу на 6 місяців.

9. У кожному ЗОЗ має бути розроблена і затверджена керівником інструкція із безпечного проведення робіт із знежирення кисневих трубопроводів, в якій мають бути вказані роботи, що виконуються за нарядом-допуском.

10. Заправку кисневих подушок слід здійснювати у відокремленому приміщенні. Заправлені подушки повинні зберігатися на стелажах, встановлених не ближче 1 м від опалювальних приладів.

11. Основні небезпеки під час роботи з киснем

Повітря з підвищеним вмістом кисню (більше 23%) і чистий кисень не токсичні і не здатні горіти і вибухати. Та, оскільки кисень є активним окислювачем, більшість речовин і матеріалів у його середовищі або в середовищі з високим вмістом кисню утворюють ситуацію з підвищеною вибухо-пожежною небезпекою.

Ініціаторами загоряння багатьох матеріалів у середовищі кисню можуть бути куріння, розряд електрики, нагрів механічних частинок під час тертя тощо. Багато матеріалів, які не здатні до горіння на повітрі — як листова сталь, сталеві труби, горять у кисні. Здатність матеріалів до загоряння зростає у разі підвищення тиску і температури кисню.

12. Робота з киснем пов’язана із небезпеками:

 • спалах устатковання, що задіяні в роботі з киснем або повітрям з підвищеним вмістом кисню;
 • спалах одягу і волосся обслуговуючого персоналу, що знаходиться в середовищі газоподібного кисню або повітря з підвищеним вмістом кисню;
 • вибух вуглеводнів і інших вибухонебезпечних домішок у разі перевищенні їх вмісту в рідкому кисні;
 • вибух у разі просякненні рідким киснем пористих органічних матеріалів (асфальт, пінопласт, дерево тощо);
 • конструкційні і ущільнюючі неметалеві матеріали (фібра, капрон, полікарбонат, гума на основі натуральних каучуків тощо) можуть легко запалати в кисні високого тиску у разі виникненні джерела запалення;
 • встановлені в приміщенні балони мають бути закріплені до стіни або стійкі за допомогою хомутів або ланцюжків.