Молодь на допомогу науці!

Молодь на допомогу науці!

12 червня 2014 на засіданні Президії Національної академії наук України було заслухано доповідь молодого вченого Пушкарьова Віктора Володимировича з тематики: «Теоретичні та практичні основи використання блокаторів клітинного циклу для лікування раку щитовидної залози».

Пушкарьов Віктор Володимирович, 1988 року народження, закінчив в 2010 році Національний Педагогічний Університет ім. М.П. Драгоманова за фахом «вчитель біології з правом викладання іноземної мови (англійської)» (диплом КВ ? 39543306).

10.12.2013 року на засіданні Вченої ради ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» захистив кандидатську дисертацію за темою: «Регуляція механізмів клітинного циклу при анапластичній карциномі щитоподібної залози за дії таксанів». Науковий керівник: д.б.н. Ковзун О.І. Отримав диплом кандидата біологічних наук із спеціальності «ендокринологія» від 03.04.2014 року.

Працює в лабораторії гормональної регуляції обміну речовин ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України». Основними напрямами наукової діяльності є вивчення впливу таксанів на клітини пухлин щитоподібної залози.