Презентація швейцарсько-українського медичного проекту в галузі дитячої кардіології та кардіохірургії.

 

В Україні щороку народжується близько 5 тисяч дітей з вродженими аномаліями серцево-судинної системи, 40% з яких знаходяться в критичному стані з перших годин, днів і місяців життя. Природна летальність при вроджених вадах серця сягає понад 80%, причому близько 40% з них - у віці до 1 місяця від критичних серцевих вад. «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» - це унікальний медичний заклад, де оперують дітей з перших годин після народження з самими складними вадами серця.

 

Центр був створений у 2003 році. Основними напрямками його діяльності є: 
- проведення наукових досліджень з актуальних проблем дитячої кардіології та кардіохірургії, впровадження сучасних досягнень науки щодо організації надання медичної допомоги хворим із вродженими і набутими вадами серця та судин в практику лікувально-профілактичних закладів України; 
- надання високоспеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги хворим із вродженими і набутими вадами серця та судин, у т.ч. стаціонарної кардіохірургічної та консультативно-діагностичної медичної допомоги; 
- розробка та впровадження сучасних ефективних методів ранньої діагностики вроджених і набутих вад серця і судин у дітей;
- розробка протоколів діагностики лікування і транспортування дітей з вродженими вадами серця;
- підготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів, як лікарів, так і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою з питань дитячої кардіології та кардіохірургії, у тому числі на умовах договорів, укладених з іншими закладами охорони здоров'я та установами; 
- надання високоспеціалізованої медичної допомоги дітям з усіх регіонів України згідно з показаннями, в тому числі постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також інших надзвичайних ситуацій природного, техногенного та іншого характеру;
- організація і проведення семінарів, конференцій з питань дитячої кардіології та кардіохірургії;
- вивчення, аналіз і розробка рекомендацій щодо використання в Україні зарубіжного досвіду з проблем дитячої кардіології та кардіохірургії;
- надання усіх інших видів консультативної, організаційно-методичної допомоги лікувально-профілактичним закладам охорони здоров'я з питань дитячої кардіології та кардіохірургії;
В Центрі за минулий рік виконано 2898 операцій. Всі ці операції, обстеження, консультації для українських дітей безкоштовні.

Серед оперованих в Центрі до 55% складають діти першого року життя, до 20% - новонароджені (діти віком до 30 діб). У періоді новонародженості хірургічна корекція проводиться лише при критичних вроджених вадах серця (без операції всі ці хворі приречені і помирають протягом декількох днів чи місяців після народження). Крім того, за екстреними показаннями виконуються рентгенендоваскулярні хірургічні втручання при критичних вадах серця, тобто 50-60% пацієнтів оперуються екстрено. Таким чином, у Центрі виконується понад 70% всіх кардіохірургічних втручань у немовлят в Україні.

За результатами надання кардіохірургічної допомоги Центр вийшов на рівень показників найкращих клінік світу. Рівень післяопераційної летальності складає 0,95% в порівнянні з середнім показником в західноєвропейських клініках - 4%. Такі результати досягнуті завдяки активній науковій роботі, новітнім медико-технічним розробкам, високопрофесійній та відданій роботі медичного персоналу. Поряд з практичною діяльністю в Центрі активно працюють над новими науковими розробками, одна з яких - програма пренатальної діагностики вроджених вад серця, що дозволяє виявити вроджену ваду серця в утробі матері і надати своєчасну допомогу.

Найбільше досягнення світового рівні останніх років - використання пуповинної крові замість донорської в кардіохірургії критичних вроджених вад серця у новонароджених в перші години життя. Цей винахід доктора І.М.Ємця отримав високу оцінку в Європі та в світі. В Центрі проходять стажування спеціалісти зі всіх регіонів України, а також лікарі із Казахстану та Молдови. Згідно програм міжнародного обміну співробітники центру працювали в провідних клініках Австралії, США, Європи, брали участь у роботі світових конгресів.

 

Сьогодні Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України» є головною установою Міністерства охорони здоров'я України в галузі дитячої кардіології та кардіохірургії в Україні, основним методичним та лікувальним центром, в якому виконується діагностика, медикаментозне лікування та хірургічна корекція вроджених вад серця та судин у дітей та дорослих. На базі Центру за ініціативою директора Центра Іллі Ємця та професора Пауля Фогта (Швейцарія) планується створення найбільшого центру на Євроазійському просторі в галузі дитячої кардіології та кардіохірургії, який об'єднає багато країн та створить кардіохірургічну допомогу дітям з вродженими вадами серця доступною та високоякісну.
Пауль Роберт Фогт - професор, д.м.н. почесний доктор, головний хірург - консультант, клініки "Im Park", Цюріх, засновник міжнародного фонду «Серце ЄвроАзії». В 2014 році Пауль Фогт відвідав Центр з робочою метою та сумісно з нашими фахівцями провів декілька найбільш складних кардіохірургічних операцій. В минулому році в Санкт-Петербурзі проводилася сумісна операція з Паулем Фогтом і спеціалістами Центру та було ініційовано створення медичної бази для надання допомоги дітям з вродженими вадами серця в Санкт-Петербурзі. 
Фахівці Центру сумісно з Паулем Фогтом і спеціалістами із міжнародного фонду «Серце ЄвроАзії» здійснювали виїзди в Камбоджу та Мьянму, де було проведено кілька важких операцій дітям з вродженими вадами серця. Тільки в цей приїзд Фогта в Центр планується проведення 10 найважчих операцій.

Інформація взята з сайту www.deti.uccc.com.ua