Щодо змін законодавства з пенсійного забезпечення

Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я (далі - Профспілка), у зв'язку з чисельними зверненнями членів профспілки - медичних працівників та науковців, повідомляє про зміни в пенсійному законодавстві, що набувають чинності з 1 квітня 2015 року, згідно з нормами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 02.03.2015 #213-VIII (далі - Закон #213-VIII).

Так, вказаний Закон ?213-VIII дійсно передбачає зміну деяких законодавчих норм, що регулюють питання пенсійного забезпечення як медичних працівників, так і науковців.

Зважаючи на асоціальну направленість зазначених змін, Профспілка ще при розгляді проекту цього закону в Парламенті зверталася до народних депутатів України із закликом недопущення їх прийняття у запропонованій Кабінетом Міністрів України редакції. У зверненнях Профспілки наголошувалося на тому, що цей законопроект запроваджує низку обмежень пенсійних прав, що суттєво погіршує рівень соціального захисту нинішніх і майбутніх пенсіонерів, що є порушенням вимог статті 22 Конституції України, якою забороняється при прийнятті нових законів звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян.

Також Головним науково-експертним управлінням Верховної Ради України надано висновок від 24.02.2015 в якому визначено, що запровадження  пропозиції щодо поширення порядку виплати пенсії працюючим пенсіонерам, встановленого цим Законом #213-VIII, на пенсіонерів  незалежно  від часу призначення пенсії, призведе до порушення конституційних прав громадян як в частині звуження прав при прийнятті нових законів, а також до порушення статті 58 Конституції України, яка передбачає, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Не зважаючи на порушення норм Конституції України та заперечення профспілкової сторони по соціальному діалогу,  Закон #213-VIII було прийнято Верховною Радою України та підписано президентом України.

1. Вказаним Законом #213-VIII внесено наступні зміни до умов призначення пенсій на пільгових умовах та за вислугу років:

З 1 квітня 2015 року поетапно підвищується на 5 років (протягом 10 років на 6 місяців за рік) тривалість спеціального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років працівникам охорони здоров'я:  

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати - не менше 30 років.

При цьому, умови призначення пенсій за вислугу років в частині тривалості раніше набутого спеціального стажу залишаються незмінним.

Наприклад: лікар, який на 1 квітня 2015 року відпрацював 25 років, зможе у будь-який час після звільнення з роботи скористатись своїм право та призначити пенсію за вислугу років.

Зміни умов призначення пільгових пенсій та пенсій за вислугу років торкнуться лише нових пенсіонерів.

2. З 1 квітня 2015 року поетапно підвищується вік жінок, необхідний для призначення пенсій на пільгових умовах:

з 45 років до 50 років

 

- жінкам, які народилися після 01.04.1970 за списком #1 (перелік особливо шкідливих та особливо важких професій та робіт затверджено Кабінетом Міністрів України );

з 50 років до 55 років

- жінкам, які народилися після 01.04.1965 за списком #2 (перелік шкідливих та важких професій та робіт затверджено Кабінетом Міністрів України ).

Цей процес відбуватиметься поступово протягом 10 років - кожного року на 6 місяців.

Зазначені зміни запроваджені з метою узгодити пільговий пенсійний вік жінок із загальним пенсійним віком для жінок, який поетапно підвищується до 60 років, починаючи   з 1 жовтня 2011 року.

Також на 5 років (поетапно на 6 місяців за рік) збільшується загальний страховий стаж  для призначення пенсій на пільгових умовах як жінкам так і чоловікам. Відтепер за списком #1 необхідний загальний страховий стаж для чоловіків становитиме 25 років (раніше було 20 років), для жінок - 20 років (раніше було 15 років). За списком #2 необхідний загальний страховий стаж становитиме для чоловіків - 30 років (було 25 років), для жінок - 25 років (було 20 років). При цьому необхідна тривалість пільгового стажу залишається без змін.

Звертаємо увагу, що відшкодування Пенсійному фонду України коштів на виплату та доставку пільгових пенсій здійснюється за рахунок коштів підприємств. Проте, зараз відшкодовується лише 64,1% зазначених витрат.

Станом на 01.03.2015 заборгованість підприємств по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій складає 7,7 млрд. грн.

Це призводить до необхідності здійснювати виплату пільгових пенсій фактично за рахунок всіх інших пенсіонерів.

3. Змінено порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам.

Для них передбачено, що з 1 квітня по 31 грудня 2015 року у період роботи виплачується 85 % призначеного розміру пенсії, але це стосується лише пенсіонерів, розмір пенсії яких перевищує 150% розміру прожиткового мінімуму встановленого для осіб, які втратили працездатність, - на даний час 1423,5 грн., та не стосується працюючих пенсіонерів з числа інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців та пенсіонерів, пенсії яким призначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Пенсії, що призначені в розмірі менше 1423,5 грн., працюючим пенсіонерам виплачуються у повному обсязі. У працюючих пенсіонерів, в яких розмір пенсії більше 1423,50 грн. і яким пенсія буде виплачуватися на рівні 85%, у будь-якому випадку розмір пенсії до виплати становитиме не менше 1423,5 грн.

Працюючим пенсіонерам, пенсії яким призначені спеціальними законами: «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про статус народного депутата», «Про судоустрій і статус суддів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», у період їх роботи на інших посадах (не за спеціальними законами) - пенсії виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше як 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1423,50 грн).

4. Змінено порядок виплати пенсій працюючим науковцям.

Пенсія, призначена особі відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно з цим Законом (тобто на наукових посадах) і законами «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про статус народного депутата», «Про судоустрій і статус суддів», виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Тобто, якщо особа, якій призначено «наукову» пенсію, продовжує працювати на науковій роботі (посаді) в т.ч. і на умовах контракту, з 1 квітня 2015 року їй пенсія буде перерахована на загальних засадах, згідно з нормами Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», - тобто не «наукова».

У разі ж, якщо особа, якій призначено «наукову» пенсію, з 1 квітня 2015 року продовжить працювати, але на іншій роботі (посаді), тобто не науковій, їй зберігається виплата пенсії у порядку та розмірах обчислених, відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», тобто «наукова» пенсія.

Проте, в кожному з випадків особі, яка отримує будь-яку пенсію та працює, в період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, пенсія виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Після звільнення з наукової роботи виплата «наукової» пенсії, відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» поновлюється. Однак, поновлення та розрахунок пенсії будуть здійснюватись, відповідно до норм законодавства, що буде діяти на момент звільнення з роботи.

Зазначені вище норми не стосуватимуться працюючих пенсіонерів з числа інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців та пенсіонерів, пенсії яким призначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пенсія виплачується у повному обсязі незалежно від розміру.

5. Тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму як непрацюючим пенсіонерам, так і працюючим.

Враховуючи, що прожитковий мінімум заплановано підвищити з 1 грудня 2015 року до 1074 грн. (зараз він становить 949 грн), у грудні всі пенсіонери як працюючі, так і непрацюючі отримають підвищену пенсію.

Починаючи з 1 січня 2016 року, у разі зміни розміру прожиткового мінімуму, пенсія підвищуватиметься тільки для непрацюючих пенсіонерів. 
Після звільнення з роботи пенсія буде перераховуватися з урахуванням прожиткового мінімуму, діючого на дату звільнення.

Звертаємо увагу, що статус пенсіонера - працюючий чи непрацюючий і, відповідно, розмір пенсії до виплати органи Пенсійного фонду України визначать за матеріалами пенсійних справ та даними системи персоніфікованого обліку. Надавати документи необхідно лише тим пенсіонерам, хто своєчасно не подав в органи Пенсійного фонду дані про працевлаштування або звільнення з роботи.

Якщо документи про звільнення з роботи буде надано після 1 квітня, то виплата пенсії буде проведена в повному обсязі за весь період, коли пенсіонер вже не працював.

КМППОЗ