"НІ!" РУЙНАЦІЇ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СТОЛИЦІ!

«НІ!» РУЙНАЦІЇ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СТОЛИЦІ!

29 липня 2015 року Постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики погодила проекти рішень Київради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26 квітня 2007 року ?456/1117 «Про реформування галузі охорони здоров'я в місті Києві» та «Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради».

Вказаними проектами рішень Київради, зокрема, передбачається внести зміни до окремих рішень Київської міської ради в частині передачі в підпорядкування Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) закладів охорони здоров'я первинної медико-санітарної допомоги (центрів первинної медико-санітарної допомоги) та консультативно-діагностичних центрів, а також спеціалізованих закладів охорони здоров'я, які сьогодні підпорядковуються управлінням (відділам) охорони здоров'я районних у місті Києві державних адміністрацій, та виключення вказаних управлінь (відділів) з системи управління галуззю на рівні районів.

До проекту рішення подано і пояснювальну записку, що аргументує необхідність внесення таких змін нібито через неефективне використання наявних трудових, матеріальних та фінансових ресурсів та додаткових адмінресурсів. Однак, вказана пояснювальна записка не містить чіткого економічного обґрунтування та аналізу показників. В ній не зазначено наявні сьогодні фінансові ресурси, що використовуються, а також не наведені прогнози з очікуваних результатів, у разі впровадження пропонованих змін. У записці вказано безліч недоліків в існуючій моделі організації галузі, однак, не наведено жодних фактів їх фіксації (проведення аудиту, комісійних розглядів тощо) та не проаналізовано причини, що до них призвели або могли призвести. Також не зазначено норм чинного законодавства, що порушуються існуючою системою управління.

Профспілка ніколи не заперечувала проти об'єктивної необхідності реформування галузі, однак, наполягала на необхідності виваженого його впровадження. Проте зауважимо, що питання ліквідації управлінь (відділів) охорони здоров'я, які підпорядковані районним у м. Києві державним адміністраціям, не знаходить підтримки ні серед медичної громадськості столиці, ні серед членів Профспілки.

В умовах, коли населення кожного адміністративного району м. Києва дорівнює чисельності міста обласного значення, передача закладів охорони здоров'я первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрів, що нерозривно забезпечують надання медичної допомоги киянам, в оперативне управління Департаменту охорони здоров'я КМДА значно погіршить доступ пацієнтів та громадськості до участі в управлінні галуззю охорони здоров'я, та неминуче призведе до погіршення якості надання медичної допомоги мешканцям столиці.

При такій організації системи охорони здоров'я унеможливлюється виконання Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Оскільки, сьогодні, районні в м. Києві державні адміністрації зобов'язані на своєму рівні забезпечити реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, дотримання галузевого законодавства й стандартів медичного обслуговування населення, контролю за виконанням державних та міських програм і забезпечення прав окремих соціально незахищених категорій громадян тощо, що у разі впровадження пропонованих змін не зможе бути забезпечено.

Необхідно зазначити, що Київською міською державною адміністрацією схожий проект рішення вже вносився на розгляд Постійної комісії, однак, з іншою метою - приведення умов функціонування галузі до вимог Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», проте необхідно зазначити, що цей закон з 1 січня 2015 року втратив свою чинність.

Також нелогічність та недоцільність прийняття пропонованого рішення зумовлене і процесом децентралізації, оскільки наведений проект пропонує зворотне - повну централізацію управління всіма закладами охорони здоров'я столиці на рівні Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Нової актуальності порушене питання набуває і  тому, що Київська міська рада 23 липня 2015 року у другому читанні та в цілому прийняла рішення «Про управління районами в м. Києві», яким в умовах децентралізації запланувала створення районних у столиці рад та визначила їх компетенцію в т.ч. і в сфері охорони здоров'я - забезпечення амбулаторно-поліклінічної допомоги, стоматології, первинної та профілактичної медико-санітарної допомоги. Відповідно схвалення та прийняття пропонованих проектів рішень не узгоджуватиметься з проголошеною децентралізацією та власними рішеннями Київради.

Крім того, загальновизнані концепції реформування систем охорони здоров'я в розвинених країнах передбачають розмежування видатків на охорону здоров'я за видами медичної допомоги. В умовах єдиного місцевого бюджету столиці, зазначене досягається розмежуванням головних розпорядників коштів (первинна допомога та вторинна - районні державні адміністрації, третинна - Департамент охорони здоров'я КМДА). Фінансування всіх закладів охорони здоров'я (первинний, вторинний та третинний рівень надання медичної допомоги) через єдиного головного розпорядника коштів - Департамент охорони здоров'я КМДА суперечитиме цьому засадничому принципу реформування системи охорони здоров'я, а проведення змін серед бюджетного року є недоцільним. Також доцільність проведення нових змін у галузі охорони здоров'я столиці, до прийняття законодавчих актів з реформування галузі на рівні держави, взагалі виглядає нелогічним, оскільки непередбачувана зміна законодавчого поля призведе до необхідності проведення нового чергового реформування медицини столиці у найближчому майбутньому.

Необхідно зазначити, що пропоновані проекти перетворень у галузі є восьмою за рахунком реформою, при цьому попередні (створення та ліквідація районних управлінь та відділів охорони здоров'я, районних та міжрайонних ТМО, ТМО у м. Києві тощо) не надали відчутних результатів ні пацієнтам, ні медикам. Реформування завжди і в усьому вимагає чіткого аналізу всього попереднього досвіду та лише тоді планування наступних кроків в перетворенні. Все це неможливо без підтримки постійного активного та конструктивного діалогу з громадськістю та самими медичними працівниками.

Зважаючи на вищевикладене, профспілка висловлює рішучий протест таким діям Постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики, а також закликає всіх свідомих депутатів Київської міської ради не підтримувати прийняття зазначених проектів рішень на засіданні Київської міської ради. Крім того, вважаємо, що сьогодні до прийняття будь-яких рішень зі змін в системі організації та управління галуззю, необхідно в першу чергу  дослухатись думки самих районних у м. Києві державних адміністрацій, які неодноразово заявляли свою позицію про недосконалість пропонованої проектами рішень централізації, а також виконавців, тих хто буде втілювати ці реформи в життя - медичних працівників та медичної громадськості, шляхом широкого обговорення, чого на рівні міста так зроблено і не було.

Також просимо представників медичної спільноти, громадськості та всіх небайдужих свої пропозиції та зауваження з порушеного питання надсилати на електронну адресу профспілки kmppoz@ukr.net

КМППОЗ