Профспілка приняла участь в конференції "ПРІОРИТЕТНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ"

Голова Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Лариса Канаровська приняла участь в науково-практичної конференції «ПРІОРИТЕТНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ».

Порядок денний: 

8.30-10.00

Реєстрація учасників та ознайомлення з організацією роботи ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (автоматизовані робочі місця)

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Актова зала ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, вул. Верхня, 5 (I поверх)

 

10.00-11.15

 

Вступне слово директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС Д. Д. Дячука
Вітання:
-     від Президента України
-     від Верховної Ради України
-     від Кабінету Міністрів України
-     від Державного управління справами 
-     від Міністерства охорони здоров’я України
-     від Національної академії наук України
-     від Національної академії медичних наук України
 

11.15-11.25

Відеопрезентазія роботи ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

11.25-11.45

Удосконалення управління закладом охорони здоров’я на основі медичної інформаційної системи

Зюков О.Л. головний лікар ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, д.мед.н., професор

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

Актова зала

 

11.45–12.00

Державна політика з охорони здоров?я в Україні: сучасні тенденції

Князевич В.М. завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України, д.мед.н. (Київ)

12.00-12.15

Проблеми визначення статусу закладу охорони здоров’я

Яковенко І.В., Директор інституту суспільства Київського університету ім. Б. Грінченка, к.е.н., доцент (Київ)

12.15-12.30

Ключові реформи для покращання діяльності закладів охорони здоров’я, які необхідно впровадити Україні

Дорошенко Олена представник Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Київ)

12.30–12.45

Організація моніторингу і аудиту управлінської діяльності в закладі охорони здоров'я

Горачук В.В., НМАПО ім. П.Л.Шупика, ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, д.мед.н, доцент (Київ)

12.45-13.00

Персоніфіковані засоби цифрової медицини – крок до здоров’я

Гриценко В.І., член-кор. НАН України; Файнзільберг Л.С., д.т.н.;

Вовк М.І., к.б.н., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України (Київ)


 

 

ВІДВІДУВАННЯ ВИСТАВКИ МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ, ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – РОЗРОБОК НАУКОВИХ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ*

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

 

Холи  І та ІІ поверхів

 

ОБІД

13.00–14.00

 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ

Актова зала

14.00-14.15

Основні положення законопроекту про статус та діяльність закладів охорони здоровя

Шипко А.Ф. Народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань охорони здоровя

14.15–14.25

Досвід Вінницької області в проведенні структурної перебудови галузі охорони здоров'я регіону у 2011-2014 рр., проблемних питань, шляхів їх вирішення

Бабій Т.Ф. Директор Департаменту охорони здоров’я (Вінниця)

Обговорення до 5 хв.

14.30–14.40

Досвід реформування галузі охорони здоров’я в Дніпровському районі міста Києва

Карабаєв Д.Т. Начальник управління охорони здоров’я Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації (Київ)

Обговорення до 5 хв.

14.45-14.55

Нормативно-правове регулювання медичної допомоги населенню

Аленьтьєва Л.І. Директор некомерційного підприємства ЦПМСД ? 2 Дарницького району (Київ)

Обговорення до 5 хв.

15.00–15.10

Досвід створення та діяльності закладу охорони здоров'я у статусі комунального некомерційного підприємства (на прикладі поліклініки ? 5 м. Черкас): можливості, ризики, загрози»

Тарасов М.В. головний лікар КНП «П’ята Черкаська міська поліклініка», д.мед.н. (Черкаси)

Обговорення до 5 хв.

15.15-15.25

Етапи становлення та роботи Комунального підприємства Близнюківська центральна районна лікарня»

Полікова Л.В. головний лікар Близнюківської ЦРЛ (м. Близнюки, Харківська область)

Обговорення до 5 хв.

15.30-15.40

Практичний досвід провадження медичного страхування та фінансово – соціальна складова діяльності ТОВ «МСЧ «Нафтохімік» м. Кременчук

Коркішко О.Л. головний лікар ЗАТ Медико-санітарна частина «Нафтохімік» (Кременчук)

Обговорення до 5 хв.

15.45-15.55

Функция областной стоматологической поликлиники в условиях аренды целостного имущественного комплекса (ЦИК)

Бурлака В.Г. головний лікар ТОВ «Стоматологическая клиника» (Херсон)

Обговорення до 5 хв.

16.00–16.10

Проблеми розвитку приватної медицини

Парій В.Д. медичний директор універсальної клініки «Оберіг», д.мед.н., професор (Київ)

16.10–16.20

Правовий та соціальний захист медичних працівників в умовах реформування галузі охорони здоровя

Коваль В.М. Голова профспілки медичних працівників України (Київ)

16.20–16.30

Стандарти медичної допомоги – роль та місце в управлінні якістю та ресурсами медичної допомоги

Ліщишина О.М., державне підприємство «Державний експертний центр» МОЗ України, к.мед.н., с.н.с (Київ)

16.30-16.45

Виступи учасників конференції, дискусія

16.45-17.00

Підведення підсумків конференції. Прийняття резолюції.

17.00-17.30

Закриття конференції.

 

ВИСТАВКА МЕДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Холи І та ІІ поверхів

9.00–16.00

 

Національна наукова медична бібліотека МОЗ України

Видавничий дім «ЗАСЛАВСЬКИЙ»

Видавництво «МОРІОН»

Наукова бібліотека ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

* –  на виставці медичної апаратури та виробів медичного призначення представлені розробки наукових установ Національної академії наук України:

 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій  та систем  НАН України та МОН України

Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

 

 

 


 

 

ПОСТЕРНІ ДОПОВІДІ

 

Вестибюль І поверху

8.30–17.30

 

Державне управління змінами в системі охорони здоров’я в Україні

Авраменко Т.П. кафедра управління охороною суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України, к.н. з держ.упр., доцент

Методологічні підходи управління складними системами в охороні здоров’я

Жаліло Л.І. кафедра управління охороною суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України, д.біол.н., професор

Кадрове забезпечення державного управління охороною здоров'я в Україні: перспективи розвитку

Васюк Н.О. кафедра управління охороною суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України, к.н. з держ.упр.

Основні методичні підходи щодо надання лікарських консультацій з питань профілактики неінфекційних захворювань

Стойка О.О. науковий співробітник НВОМД ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, к.мед.н.

Характеристика системи фінансування системи охорони здоров’я в Україні

Шевченко М.В. старший науковий співробітник НВОМД ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, к.мед.н., с.н.с.

Фармакоекономіка сучасних методів загальної анестезії

Науменко О.В. завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, к.мед.н.

Організація проведення профілактичних оглядів дорослого населення сімейним лікарем: методологічні підходи до проведення скринінгу

Кондратюк Н.Ю. науковий співробітник НВОМД ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

Наукове обґрунтування розробки автоматизованої інформаційної системи обліку та моніторингу організації, проведення та звітування  наукових медичних форумів в Україні

Горбань А.Є., директор Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, к.мед.н., Кочина М.

Оцінка наукових розробок  у 2014 році для впровадження у сферу охорони здоров'я України

Закрутько Л.І. заступник директора Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, к.мед.н.