Пройшли загальні збори Національної академії медичних наук України

15 січня 2016 року відбулись Загальні збори НАМН України, під час яких було розглянуто основні результати діяльності Академії та її державних установ у 2011-2015 роках, визначено головні досягнення, проаналізовано проблеми звітного періоду, а також окреслено напрями подальшої роботи на наступні 5 років та обрано новий склад Президії і Президента НАМН України. У зборах взяли участь члени НАМН України, представники органів державної влади, галузевих академій наук, наукової та освітянської громадськості, засобів масової інформації.

За результатами таємного голосування з 3-х кандидатів (академіків А.М. Сердюка, В.М. Запорожана, В.І. Цимбалюка) на посаду Президента НАМН на 2016 - 2020 рр. переважною більшістю голосів було обрано академіка НАМН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри нейрохірургії, професора Віталія Івановича Цимбалюка. Головним вченим секретарем обрано члена-кореспондента Академії медичних наук України, доктора медичних наук, Заслуженого діяча науки і техніки, професора кафедри патологічної фізіології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України Володимира Анатолійовича Міхньова

Віце-президентами НАМН України стали:


Д.І. Заболотний – академік НАМН, директор ДУ Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 

В.М. Коваленко – академік НАМН, директор Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. академіка  М.Д. Стражеска  НАМН України»

Ю.І. Кундієв – академік НАН і НАМН України, директор ДУ «Інститут медицини праці»

М.Д. Тронько – акдемік НАМН, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

Членами Президії НАМН України обрані:

 1. Ю.Г. Антіпкін – академік НАМН, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології»
 2. О.М. Біловол – академік НАМН
 3. Ю.В. Вороненко – академік НАМН, ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
 4. Г.В. Дзяк – академік НАМН, ректор Дніпропетровської державної медичної академії
 5. Ю.П. Зозуля – академік НАН і НАМН
 6. С.В. Комісаренко – академік НАН і НАМН, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
 7. Є.Г. Педаченко – академік НАМН, директор ДУ «Інститут нейрохірургії  ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України»
 8. А.М. Романенко – академік НАМН
 9. А.М. Сердюк – академік НАМН, директор ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»
 10. Ю.І. Фещенко - академік НАМН,  директор ДУ «Інститут фтізіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»
 11. П.Д. Фомін – академік НАМН