Відбулася конференція з питань державного управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров'я та кадрової політики

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

 

23 березня 2016 року в Національній академії державного управління при Президентові України відбулося науково-експертне обговорення актуальних питань державного управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я та кадрової політики в умовах інтеграції України до Європейського Союзу. Захід проходив у рамках щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю “Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров'я в Україні”.

У заході взяли участь президент Національної академії Юрій Ковбасюк, Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі, президент Національної академії медичних наук України Віталій Цимбалюк, заступник Міністра охорони здоров’я України Ігор Перегінець, директор Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України Віталій Коблош, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова Національної академії медичних наук України Василь Лазоришинець, директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України» Євгеній Педаченко, директор ДУ «Національний інститут хірургії та  трансплантології ім. О.О.Шалімова» Олександр Усенко, директор ДУ “Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска» Володимир Коваленко, представники Адміністрації Президента України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, органів місцевого самоврядування, вищих навчальних медичних закладів, міжнародних організацій, громадських організацій, науково-педагогічні співробітники, аспіранти і докторанти Національної академії.

Акцентуючи на актуальності науково-експертного зібрання, президент Національної академії Юрій Ковбасюк підкреслив, що головною складовою реформування охорони здоров’я є людські ресурси. Науковець відзначив роль академії у реалізації державної кадрової політики у контексті підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів для державної служби і органів місцевого самоврядування. Президент Національної академії ознайомив учасників зібрання з особливостями навчання слухачів у Інституті державної служби та місцевого самоврядування, Інституті вищих керівних кадрів та Вищій школі державного управління Національної академії.

Юрій Васильович підкреслив, що з метою підготовки для органів державного управління, органів місцевого самоврядування фахівців, які ефективно реалізовуватимуть функції держави у галузі охорони здоров’я, в Національній академії, починаючи з 2016 року, здійснюється підготовка управлінців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Управління у сфері охорони здоров’я»). У процесі навчання слухачі отримають спеціальні знання та навички, які дозволять їм ефективно впроваджувати публічну політику й здійснювати управління для вирішення проблем, пов’язаних із демографічною кризою, незадовільним станом громадського здоров’я.

Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі акцентував увагу на ролі Національної академії у підготовці висококваліфікованих й компетентних управлінців для органів державної влади у контексті європейського вибору України. Відповідно до сучасних тенденцій розвитку кадрового потенціалу галузі охорони здоров’я, на думку посадовця, необхідно докорінно змінити підходи у системі охорони здоров’я задля розмежування управлінських (державні службовці, менеджери, юристи) та лікарських посад.

Завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії Василь Князевич наголосив на першочергових завданнях кадрової політики щодо підвищення ефективності системи охорони здоров’я України в умовах реформування галузі охорони здоров’я. Науковець підкреслив, що кар’єрний розвиток має бути конкурентоспроможним, прозорим та базуватися на результатах.

Василь Князевич акцентував на необхідності прийняття на державному рівні Концепції розвитку кадрової політики у сфері охорони здоров’я в Україні, а також розробки й затвердження Стратегії підготовки керівних кадрів та менеджерів для системи охорони здоров’я в Україні.

У ході науково-експертного зібрання обговорено питання сучасних викликів і проблем людських ресурсів у сфері охорони здоров’я, світових стандартів планування кадрів у системі охорони здоров’я, прогнозування потреб у медичних кадрах в Україні, особливості підготовки управлінських та наукових кадрів для системи охорони здоров’я.

Учасники заходу підкреслили, що в Україні завдання розбудови ефективної кадрової політики мають дві ключові проблеми: по-перше, відсутність єдиної стратегії кадрової політики в сфері охорони здоров’я, по-друге, наявність певної невідповідності офіційної звітності про якість кадрового потенціалу країни реальному стану справ. Для розробки ефективної державної політики кадрових ресурсів необхідно провести ретельний аналіз ситуації з виявленням основних досягнень, проблем, можливостей та загроз для її реалізації.

За результатами конференції прийнято резолюцію, в якій сформовано рекомендації щодо прийняття Концепції розвитку кадрової політики у сфері охорони здоров’я в Україні, а також Стратегії підготовки керівних кадрів та менеджерів для системи охорони здоров’я в Україні.