Засідання "круглого столу" на тему: «Про стан та перспективи медичної освіти в Україні»

Комітет з питань охорони здоров'я провів 14 лютого 2017 року засідання "круглого столу" на тему: «Про стан та перспективи медичної освіти в Україні»

Головною метою заходу є обговорення питань, які потребують вирішення у системі вітчизняноїмедичної освіти. Без зміни парадигми базової середньої і вищої медичної освіти в Україні неможливо наблизити систему охорони здоров’я до світових стандартів та здійснити реформування системи охорони здоров’я.

У центрі уваги засідання «круглого столу» питання, що стосуються стану, проблем та перспектив розвитку всіх щаблів медичної освіти.

Учасники «круглого столу» детально зупинилися на проблемних питаннях  вітчизняної системи вищої медичної освіти, підготовки молодших спеціалістів; сучасних аспектах і перспективах розвитку вищої фармацевтичної, стоматологічної освіти, підготовки медичних кадрів для потреб Збройних Сил України; реформування системи післядипломної підготовки лікарів. Крім того, на розгляд винесено такі актуальні питання, як підготовка менеджерів в охороні здоров’я та фахівців з громадського здоров’я, нострифікація дипломів в Україні.

Поряд із проблемними питаннями у сфері медичної освіти учасникам заходу представлений досвід дистанційного навчання медсестер-бакалаврів і медсестер- магістрів.

Акцентувалася увага, що підготовка кадрів для галузі має враховувати її реальну потребу в конкретних спеціалістах. Нині дефіцит тільки первинної ланки у кадровому забезпеченні становить 2,4 тис. лікарів загальної практики - сімейних лікарів та більше 900 педіатрів. Загальна кількість вакантних посад лікарів становить 21,7 тис., у тому числі майже 6 тисяч - у закладах охорони здоров’я на селі. Не вистачає лікарів у фтизіатричній, патологоанатомічній, рентгенологічній, лабораторній службах. І ці кадрові потреби галузі не компенсуються навіть тим, що щороку випускається понад 10 тис. спеціалістів. Крім того, спостерігається стійка негативна тенденція до відтоку фахівців зі сфери охорони здоров’я - щороку ми втрачаємо понад 7 тис. фахівців (мігрують, влаштовуються на роботу до фармкомпаній тощо). Все це потребує нагального вирішення.

Учасники слухань констатували, що сучасна медицина стрімко розвивається в пошуках і впровадженні нових методів лікування, діагностики захворювань, новітніх інформаційних технологій. Тому програми підготовки майбутніх медиків повинні ґрунтуватися на вимогах європейських протоколів і стандартів лікування хвороб, сучасних інформаційних технологіях, передбачати можливість опанування практичних навичок роботи з сучасним лікувально-діагностичним обладнанням. У навчальний процес до- та післядипломної підготовки медичних працівників потрібно запроваджувати використання сучасних телемедичних технологій, щоб спеціалісти мали змогу навчатися і працювати в єдиному професійному європейському просторі.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець поінформувала учасників «круглого столу» про ухвалене Верховною Радою України рішення щодо проведення 22 березня 2017 року парламентських слухань на тему: «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє» та закликала усіх учасників заходу долучитися до підготовки проекту Рекомендацій зазначених парламентських слухань.

За результатами обговорення винесеного на розгляд питання учасники «круглого столу» дійшли висновку про необхідність створення при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я ініціативної групи з узагальнення та систематизації наданих пропозицій та підготовки проекту рекомендацій парламентських слухань на тему: «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє».

До участі у заході було запрошено народних депутатів України, представників Адміністрації Президента України, секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, інших заінтересованих міністерств, відомств та установ, вищих медичних навчальних закладів та інших вищих навчальних закладів України, департаментів охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Національної академії медичних наук України, а також представників професійних спілок, громадськості та студентства, засобів масової інформації.