Семінар з охорони праці

Проведено семінар з охорони праці «Охорона праці в

медичному закладі»

Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я, яка об’єднує понад 80 тисяч  медичних працівників з 326 первинних профспілкових організацій  медичних закладів міста Києва організувала та провела 16 березня 2017 року спільний з Департаментом охорони здоров’я КМДА та Головним управлінням Держпраці в Київській області превентивний захід з охорони праці у вигляді семінару для керівників та інженерів з охорони праці медичних закладів.

Від Департаменту охорони здоров’я КМДА була присутня Головний спеціаліст з охорони праці Департаменту охорони здоров’я КМДА Алексєєнко Т.С.

Від Головного управління Держпраці в Київській області в семінарі прийняли участь начальник управління з питань праці Шаботинський В.В., начальник відділу з питань гігієни праці Управління з питань праці Красножон Р.П.,  начальник відділу експертизи умов праці Управління з питань праці Дяченко Д.К., головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки  Бровченко Т.Ф., головний державний інспектор відділу нагляду за підйомними спорудами Поляков О.С., головний державний інспектор відділу нагляду за підйомними спорудами Федіркін Т.В.

На семінарі були присутні більше 200 керівників закладів та інженерів з охорони праці і розглядалися питання, які найбільше турбують спеціалістів з охорони праці медичної галузі Києва: проведення медичних оглядів, проведення атестації робочих місць за умовами праці, та роботи з джерелами підвищеної небезпеки – автоклави, кисневі станції, ліфти.

Валентин Шаботинський наголосив на змінах у законодавстві про працю, зкрема, до статтей 24, 119 та 265 Кодексу законів про працю України та про посилення відповідальності роботодавців за порушення законодавства про працю.

Начальник відділу з питань гігієни праці Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Київській області Красножон Р.П. у своєму виступі зазначив:

Постановою КМУ від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» п. 1 абзацом 5 визначено, що Державну службу України з питань праці, реорганізувавши шляхом злиття Державну інспекцію з питань праці та Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки і поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій з реалізації державної політики у сфері охорони надр), а також функції з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та функції із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників.

          Розпорядження Кабінету Міністрів України « Питання Державної служби з питань праці» від 11 лютого 2016 року № 88-р щодо функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері  гігієни праці.

Відповідно ст. 17 Закону України « Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров'я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

          Згідно наказу МОЗ України від 21.05.2007 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» п.1.1 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі - Порядок), розроблений на виконання статті 17 Закону України "Про охорону праці", визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов'язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.

Згідно зі ст. 13 Закону України « Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII роботодавець:

- забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

- забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

- організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів.

Відповідальність керівника медичного закладу:

-         згідно ст. 17 Закону України « Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII роботодавець зобов'язаний відсторонити працівника від роботи без збереження заробітної плати, який не пройшов обов'язковий медичний огляд.

Лише за результатами лабораторно-інструментальних досліджень визначаються умови праці (оптимальні, допустимі, шкідливі або небезпечні) відповідно до Державних санітарних норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених Наказом МОЗ  України від 08.04.2014  № 248 (далі - Гігієнічна класифікація праці), які передбачені п. 3.1 Наказу МОЗ України  від 21.05.07р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Лабораторно-інструментальні дослідження проводяться на підприємствах, установах, організаціях, (надалі – підприємства) незалежно від форм власності й господарювання.

Запитання із залу:

             Які лабораторно - інструментальні дослідження потрібно проводити на робочому місці медичного персоналу віднесеного до категорій А та Б.
Відповідь: 
             Відповідно до п. 1.1. Державних санітарних правил і норми "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" затверджених Наказом МОЗ України від 04.06.2007 N 294 (далі - Правила)  встановлюються  основні принципи,  вимоги та норми із забезпечення захисту персоналу медичного,  віднесеного до категорій А та Б, пацієнтів і населення при проведенні медичних рентгенологічних процедур з діагностичною, профілактичною, терапевтичною та дослідницькою метою незалежно від методу їх проведення.
             Згідно п. 1.9 Правил, при рентгенологічних процедурах на персонал, віднесений до категорії А, можуть діяти такі небезпечні та шкідливі фактори:
·  рентген-випромінювання (робочий пучок і розсіяне випромінювання);
·    пил свинцю у повітрі, на поверхні устаткування, підлозі, стінах, вікнах тощо;
·    продукти іонізації повітря (озон, окисли азоту);
·    хімічно активні речовини (відновники типу метолу, гідрохінону 
тощо);
·    небезпечний рівень напруги в електричних ланцюгах,  замикання 
яких може проходити через тіло людини;
·    підвищена температура елементів технічного оснащення;
·    фізичні зусилля при експлуатації рентгенівського устаткування;
·    підвищений рівень шуму, що створюється технічним оснащенням;
·    повітряна й контактна передача інфекції.

             Згідно п. 1.15 Правил, керівник закладу охорони здоров'я, де здійснюються рентгенологічні процедури,  повинен призначити відповідальну особу за радіаційну безпеку та радіаційний контроль і забезпечити:

  • здійснення радіаційного контролю на робочих місцях, у приміщеннях, на території закладу;
  • проведення індивідуального контролю й обліку індивідуальних
    доз опромінення персоналу медичного
    , віднесеного до категорій А та Б, та пацієнтів.

Отже, для визначення категорії працівників згідно Наказу МОЗ України  «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21.05.2007р. №246, які працюють із джерелами іонізуючого випромінювання, необхідно надати результати лабораторних досліджень (протоколів) вищезазначених шкідливих факторів, зокрема визначення дози зовнішнього опромінення персоналу категорії «А».

Начальник відділу експертизи умов праці Управління з питань праці Дяченко Д.К. розповів про проведення атестації робочих місць за умовами праці і відповів на чисельні запитання.

Головний державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки  Бровченко Т.Ф., головний державний інспектор відділу нагляду за підйомними спорудами Поляков О.С., головний державний інспектор відділу нагляду за підйомними спорудами Федіркін Т.В. розповіли про роботу об’єктів підвищеної небезпеки в медичних закладах: судини під тиском, ліфти.

Завідувач відділу охорони праці Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я Мартинюк А.О. доповіла про те, що  Міжнародна організація праці визначилася із темою цьогорічного Всесвітнього дня охорони праці. У 2017 році він відзначатиметься під гаслом: «Оптимізація збору та використання даних з охорони праці».

Також Мартинюк А.О. розповіла, що наша профспілка оголосила про проведення огляд-конкурсу стану охорони праці в медичних закладах.

Огляд-конкурс проводиться з метою підвищення уваги керівників і профспілкових комітетів медичних закладів до питань покращення роботи з охорони праці, мобілізації колективів трудящих на посилення роботи по профілактиці нещасних випадків на виробництві, зниженню захворюваності працюючих, забезпечення виконання колективних заходів по охороні праці.

Всім присутнім на семінар-нараді були роздані листки-опитування про семінар, також там можна було поставити питання, на які не встигли фахівці дати відповіді. Після аналізу всіх листків-опитувальників було видно, що такі превентивні заходи дуже потрібні. За п’ятибальною шкалою присутні оцінили проведення семінару на 4+. 

Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я і в подальшому буде проводити зустрічі з відповідальними за охорону праці в медичних закладах, і буде запрошувати провідних фахівців з питань охорони праці.

 

                                                                                                                                  Зав. відділу охорони праці А.Мартинюк