Захист соціальних і трудових прав членів профспілки.

Профспілка постійно звертається до всіх рівнів влади щодо нагального вирішення важливих проблем галузі охорони здоров'я: збільшення фінансування галузі до гарантованих державою 5% від ВВП (згідно прийнятому Верховною Радою України законопроекту №6327 “Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів”), встановлення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду на рівні мінімальної з/п та збереження кадрового потенціалу!

Розмір мінімальної зарплати на 2018 рік залишається на рівні 3723 грн., що вже сьогодні є меншим на 4% від фактичного прожиткового мінімуму, який у жовтні цього року склав 3870 грн., та становитиме всього 43% прогнозної середньої заробітної плати. Крім того, запропоноване встановлення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні 1762 грн є вдвічі меншим за фактичний його розмір. Таким чином розмір базового тарифного розряду ЄТС є заниженим, що поглибить зрівнялівку у бюджетній сфері, коли працівникам і кваліфікованої і некваліфікованої праці будуть доплачувати до мінімальної зарплати.

З кожним наступним роком відбуватиметься подальше збільшення різниці між цими показниками та ще більше розширення кола працівників з однаковою зарплатою на рівні мінімальної заробітної плати: у 2019 році додадуться працівники, посадові оклади яких визначаються за 12 тарифним розрядом, у 2020 році - за 13 тарифним розрядом (а це лікарі-професіонали вищої кваліфікації та з великим досвідом роботи), тобто практично буде повністю зруйнована диференційована оплата праці працівників 1-13 тарифних розрядів ЄТС. В країні відсутні важелі щодо запровадження стратегії справедливої системи оплати залежно від кваліфікації працівників, попиту,  складності, відповідальності та умов виконуваної роботи.

Експерти з міграції відзначають, що саме належне підвищення соціальних стандартів з забезпечення диференціації заробітної плати залежно від кваліфікації медичних працівників, попиту,  складності, відповідальності та умов виконуваної їх роботи дозволить призупинити відтік лікарів та середнього медичного персоналу до країн ЄС, зокрема у Польщу Чехію та Німеччину.

Профспілка отримала наступні офіційні відповіді від Президента України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України: