Оприлюднено закон щодо медичної реформи

На сайті Парламенту оприлюднено Закон України від 19.10.2017 р. № 2168 «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», який визначає державні фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій.

Програмою медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів бюджету необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:

  • екстреної медичної допомоги;
  • первинної медичної допомоги;
  • вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
  • третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
  • паліативної медичної допомоги;
  • медичної реабілітації;
  • медичної допомоги дітям до 16 років;
  • медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

При цьому медичні послуги та лікарські засоби, що не включені до програми медичних гарантій, не підлягають оплаті за рахунок коштів бюджету, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, але можуть покриватися за рахунок коштів бюджету, передбачених на реалізацію відповідних державних програм та заходів, місцевих бюджетів, медичного страхування, юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Програма медичних гарантій затверджуватиметься Верховною Радою України у складі Закону «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

Уточнюється, що у закладах охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, які стануть надавачами медичних послугза програмою медичних гарантій, обсяг платних медичних послуг, які не входять до цієї програми, не має становити більше 20% від обсягу всіх наданих послуг.

Також у рамках реформи фінансування системи охорони здоров’я законом № 2168 передбачено створення уповноваженого органу — центрального органу виконавчої влади як єдиного замовника медичних послуг, що укладатиме договори із закладами охорони здоров’я чи лікарями приватної медичної практики про надання ними медичних послуг. Передбачається, що він називатиметься Національна служба здоров’я України.

Передбачено, що на всій території України встановлюватимуться єдині тарифи оплати надання медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів, розміри реімбурсації ліків, які надаватимуться пацієнтам за програмою медичних гарантій. При цьому до тарифів зможуть застосовуватися коригувальні коефіцієнти, розміри та підстави застосування яких будуть єдиними для всієї території України.

Крім того, зазначається, що до 31 грудня 2019 р. реімбурсація здійснюватиметься для визначеного Урядом переліку медичних станів, а з 1 січня 2020 р. запроваджуватиметься реімбурсація вартості лікарських засобів, передбачених програмою медичних гарантій.

Контроль за якістю наданих медичних послуг і систематичне проведення аналізу результатів та ефективності цих послуг і лікарських засобів здійснюватиме МОЗ України.

Законом № 2168 запроваджується з 1 січня реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги. Однак протягом 2018–2019 рр. передбачена поступова реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення для інших видів медичної допомоги, зокрема шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів. При цьому Уряд встановлюватиме порядок реалізації таких проектів, перелік медичних послуг та лікарських засобів, що оплачуватимуться за рахунок коштів бюджету, тарифи та коригувальні коефіцієнти.

Також передбачається, що вже з 1 січня 2020 р. реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюватиметься для всіх видів медичної допомоги.

Закон № 2168 набуває чинності 30 січня 2018 р. на підставі п. 1 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» та у зв’язку з опублікуванням у газеті «Голос України» від 30.12.2017 р. № 248, а також вводиться в дію з 1 січня 2018 р. поетапно, окрім положення, що стосується оплати надання медичних послуг з використанням eHealth, яке набуде чинності 1 серпня 2018 р.